Awit ng PMA

* Titik at Tugtugin ni Dr. Felicisimo Y. Guevara

I

Ang puso ko’y tigib ng kasayahan
Dahil ako ay nasama sa tanan.
Ang lahat may gintong nasa,
Makisig, at masigla.

II

Kapisanan ay tunay ang damdamin,
Suliranin nitong baya’y pawiin.
Idalangin natin ng tapat,
Sa Maykapal may lunas sa lahat.

KORO:

Awit ng PMA, tayo ay magdiwang.
Magtulungan, pag-unlad ng bayan.
Ang kailangan… ibigay sa tanan…
Kalusugan at kasaganaan.

I

Ang puso ko’y tigib ng kasayahan
Dahil ako ay nasama sa tanan.
Ang lahat may gintong nasa,
Makisig, at masigla.

II

Kapisanan ay tunay ang damdamin,
Suliranin nitong baya’y pawiin.
Idalangin natin ng tapat,
Sa Maykapal may lunas sa lahat.