Martsa ng PMA

Music: Felipe P. De Leon

Lyrics: Eduardo De La Cruz, M.D>


Philippine Medical Association

ay buklod ng damdaming dalisay

Philippine Medical Association

Makatao't makabayan

Philippine Medical Association

Ang lingkod ng bayang hirang

At laan twina sa pagdamay

At mga may karamdaman

Sa mundo, ang hangad ay i-bandila

Pilipinong agham,

simula't adhika

May loob sa Diyos

At Tapat sa kapwa