KEYNOTE SPEECH OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III IN 104TH PMA ANNUAL CONVENTION

Speech of His Excellency Benigno S. Aquino III

At the 104th annual convention of the Philippine Medical Association

[As delivered at the Grand Regal Hotel, Davao City on May 18, 2011]

Iyong speech ko po ngayon ginawa nilang English. Sabiko, nasa Pilipinas tayo, pare-pareho tayong mga Pilipino, bakit English? Mayroon raw ho kayong foreigners. Philippine Medical Association may foreigners? Wala naman akong nakita. Problem alang ho, hulina ho; ‘yung speech nasa English na. Pasensya na po muna.